Električne inštalacije

Napeljava elektrike v stanovanjske in poslovne stavbe

Za mnoge ljudi je napeljava elektrike oziroma električna napeljava v novogradnji skoraj zanemarljivega pomena, saj se bistveno bolj ukvarjajo z elementi, ki so bolj vidni – na primer z razporeditvijo prostorov, lokacijo vrat in oken, ureditvijo okolice itd. Najbrž je to kar razumljivo, saj je estetska komponenta pri urejanju lastnega doma zelo pomembna. Kljub temu je smiselno opozoriti, da mora biti tudi v napeljavo vloženega kar nekaj razmisleka, predvsem če nočemo, da bi nas že po nekaj mesecih ali celo tednih začela motiti napeljava elektrike v prostorih oziroma razporeditev električnih priključkov, vtičnic in stikal. V izogib temu naj električne inštalacije projektira strokovnjak, ki bo na podlagi izkušenj in vaših želja napeljavo elektrike izvedel tako, kot vam ustreza.

Napeljava elektrike

Električna napeljava s stališča zakonodaje

Napeljava elektrike je v Sloveniji podvržena predvsem dvem zakonskim določbam, to sta Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (UL RS 1/2009) in Tehnična smernica TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije. Poleg tega za napeljavo elektrike seveda veljata tudi Zakon o splošni varnosti proizvodov, po katerem smejo proizvajalci dati v promet izključno varne proizvode, in Zakon o varstvu potrošnikov. Ker zakonska določila natančno poznamo v podjetju Elektro Pečaver, se vam z njimi ni treba ukvarjati. Že pri nastanku projekta se bomo vanje poglobili mi.

Napeljava elektrike za inteligentno hišo

V Elektru Pečaver gremo v korak s časom in že nekaj let je v naši ponudbi napeljava elektrike oziroma dopolnitev električne napeljave za pametne oziroma inteligentne inštalacije. Inteligentna oziroma pametna hiša je hiša, ki je opremljena popolnoma po meri lastnika in ki omogoča lastniku popoln nadzor. Napeljava elektrike je podrejena temu, da so različni sistemi (okna, vrata, senčila, ogrevanje/hlajenje, razsvetljava, zalivanje vrta, prezračevanje, alarmni sistem itd.) povezani v en sam sistem, ki ga lahko nadziramo prek glavne nadzorne enote. V Elektru Pečaver lahko izdelamo projekt za novogradnjo, lahko pa že obstoječo napeljavo elektrike nadgradimo tako, da bo vaša hiša postala inteligentna hiša.