Električne inštalacije

Požarno javljanje – sistem zazna požar v najzgodnejši fazi

Požarno javljanjePožar pogosto povzroči materialno škodo, marsikdaj pa tudi ogrozi življenje ljudi in živali. Za ljudi posebno nevarnost predstavljajo dim, vročina in strupeni plini, ki nastanejo pri izgorevanju. Zato je ključnega pomena, da požar pravočasno odkrijemo in učinkovito pogasimo. To nam omogoča požarno javljanje, ki je del električnih inštalacij. Sistemi za zgodnje odkrivanje in javljanje požara imajo ključno vlogo v celotnem spektru ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti. Zasnovani so tako, da naprave za javljanje požara njegov nastanek zaznajo v najzgodnejši fazi. Tako v največji mogoči meri pripomorejo k učinkovitosti vseh ostalih ukrepov za preprečitev širjenja požara in s tem ogrožanja človeških življenj ali nastanka večje gmotne škode.

Sistemi in naprave za kakovostno in učinkovito požarno javljanje so vam na voljo tudi v podjetju Elektro Pečaver d.o.o. Naši sistemi zagotavljajo varnost in so preprosti za uporabo tako za vzdrževalce zgradb kot tudi za gasilce.

Požarno javljanje – naprave za javljanje požara

Najpomembnejše naprave sistema za javljanje požara so požarna centrala, požarni javljalniki in naprave za alarmiranje. Požarne centrale se napajajo iz električnega omrežja in služijo napajanju požarnih javljalnikov z energijo ter obdelovanju podatkov, ki jih dobijo od njih. Ko pride do požara, prenesejo alarmni signal na dežurno službo ter nadzorujejo delovanje celotnega sistema.

Požarne javljalnike delimo na dimne, temperaturne, plamenske in ročne javljalnike ter javljalnike isker. Požarno javljanje poteka s pomočjo svetlobne ali zvočne signalizacije (sirena ali govorno sporočilo), hkrati pa se izvede tudi prenos signala na alarmni sprejemni center.

Požarno javljanje – naslovni sistem posreduje informacijo o svoji lokaciji

Sistem za požarno javljanje je lahko konvencionalni ali naslovni oziroma analogno naslovni. V primerjavi s konvencionalnim sistemom, ki počasi že postaja stvar preteklosti in se uporablja le še v starejših stavbah, naslovni sistem posreduje informacijo o svoji lokaciji. To pa je izjemno pomembno za hitro odkrivanje in javljanje požara. Na ta način se zelo zmanjša tudi število lažnih alarmov.

Naj bosta vaše požarno javljanje in s tem tudi požarna varnost čim bolj učinkovita – posvetujete se s strokovnjakom. Elektro Pečaver, d.o.o. je pravi naslov za vas!