Električne inštalacije

elektromaterial

Elektromaterial: doze različnih oblik in velikosti

Zakaj potrebujemo električne doze? Elektromaterial je nadpomenka za precej široko skupino izdelkov, ki so nujni za nemoteno oskrbo z elektriko. Uporaba elektromateriala je vezana tako na samo instalacijo kot na morebitna kasnejša popravila. Z določenim elektromaterialom, denimo s stikali, se srečujemo vsakodnevno, po drugi strani pa obstaja precej podskupin elektromateriala, s katerimi »običajni smrtniki« praktično […]

Drobni elektromaterial za vsakdanjo rabo

Kaj spada med drobni elektromaterial? Med drobni elektromaterial uvršamo kable, vtikače, spojke, razdelilnike, doze, kontaktorje, stikala, varovalke, releje in podobno. Drobni elektromaterial je torej nekaj, kar mora imeti vsak dober električar vedno na zalogi v večjih količinah, pomembno pa je tudi, da se izdelki iz iste kategorije med sabo nekoliko razlikujejo, saj je tako precej […]